Atrakcje

 1. Poleski Park Narodowy - 25 km a w nim:
 2. a)Muzeum PPN

  b)4 ?cie?ki przyrodnicze

  c)?cie?ka rowerowa w formie p?tli 21 km

 3. Sobiborski Park Krajobrazowy
 4. a)6 rezerwatów przyrody

  b)pi?kne ?ródle?ne jeziora

 5. Rzeka Bug jedna z ostatnich p?yn?cych naturalnym korytem rzek w Europie
 6. W?odawa miasto Trzech Kultur a w nim
 7. a)barokowy ko?ció? ?w. Ludwika

  b)synagoga i Muzeum Pojezierza ??czy?sko-W?odawskiego

  c)cerkiew

  d)Czworobok

 8. Che?m miasto pi?knie po?o?one na kredowych wzgórzach
 9. a)Podziemia Kredowe

  b)trzy ko?cio?y barokowe

  c)cerkiew

  d)Muzeum Ziemi Che?mskiej

 10. D?b Bolko czwarty co do wielko?ci (10m w obwodzie) d?b w Polsce
 11. Monastyr Prawos?awny w Jab?ecznej
 12. Muzeum Ignacego Józefa Kraszewskiego w Romanowie
 13. Pa?ac My?liwski Zamojskich w Adampolu
 14. Sosnowica
 15. Hola skansen Polesia
 16. Dubienka
 17. Dorohusk
 18. Rejowiec
 19. Sto?pie
 20. Kode?
 21. Sobibór obóz zag?ady

Organizujemy wycieczki po wy?ej wymienionym terenie. Gospodyni posiada uprawnienia przewodnika terenowego.