Strona Główna

Opis Gospodarstwa 

Gospodarstwo po??o??one na wzgórzu w willowej czÄ???ci Woli Uhruskiej w??ród innych gospodarstw na obrze??ach miejscowo??ci. W pobli??u wie??a widokowa z której rozpo??ciera siÄ? widok na DolinÄ? Bugu oraz na WolÄ? UhruskÄ?. Tu te?? przebiegajÄ? szlaki rowerowe, piesze oraz Poleski Szlak Konny.

W Odleg??o??ci 1,5 km rzeka Bug oraz starorzecza, gdzie mo??na powÄ?dkowaÄ?. Nad starorzeczem Bugu znajduje siÄ? strze??one kÄ?pielisko z placem zabaw dla dzieci i wypo??yczalniÄ? sprzÄ?tu wodnego. Cisza, spokój i czyste powietrze. W pobli??u piÄ?kne Lasy Sobiborskie, pe??ne grzybów, jagód i zagubionych ??ródle??nych jezior.


Do wynajÄ?cia mamy trzy pokoje na piÄ?trze ze wspólnÄ? ??azienkÄ? oraz WC. Na dole ma??y aneks kuchenny z lodówkÄ? – dla go??ci. Zadaszenie pod mieszkaniem z miejscem na grilla i ognisko. Due podwórko, gdzie mo??na zaparkowaÄ? samochód. Proponujemy wy??ywienie pe??ne, bÄ?d?? same obiady. Regionalne potrawy : pierogi z ró??nego rodzaju farszem, du??o da?? z grzybami w/g w??asnego przepisu.


Zapraszamy.